Utskriftsversion

Dataskyddsförklaring

Allmänna dataskyddsanvisningar

Dataskydd samt trygg och säker hantering är av stor betydelse för simplesurance. För att möta de ständigt ökande kraven har simplesurance bemyndigat T‑Systems Multimedia Solutions GmbH som extern dataskyddsansvarig. Med hänsyn till nya regleringsskyldigheter och ny teknologisk utveckling kommer T‑Systems MMS att hjälpa oss med deras många års erfarenhet och sakkunskap på alla relevanta aspekter.

Förfrågningar om dataskydd kan skickas till [email protected]

Hemsidan simplesurance.se drivs av simplesurance GmbH, Hallesches Ufer 60, 10963 Berlin, Tyskland (här “simplesurance”).

simplesurance använder dina personuppgifter med beaktande av gällande dataskyddsrättsliga bestämmelser, som finns i Bundesdagenschutzgesetz (BDSG, tyska dataskyddslagen), Telemediengesetz (TMG, telelagen) och Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG, lagen mot illojal konkurrens).

Följande förklaring ger en överblick över vilka uppgifter som samlas in vid ditt besök på sidan www.simplesurance.se och hur de används.

Användning av vår hemsida är i regel möjligt utan att uppge personuppgifter. Om personliga uppgifter (t.ex. e-postadress) sparas görs det alltid på frivillig grund. Användningen av uppgifterna görs uteslutande i samband med att du använder våra tjänster. När du köper en försäkring frågar vi efter din e-postadress (obligatoriskt fält), utöver uppgifterna om den försäkrade produkten. Uppgifterna används för att teckna försäkringen och inom dessa ramar för förmedling av den valda produktförsäkringen till den aktuella försäkringsgivaren. Utan uttryckligt medgivande från kunden lämnas inga uppgifter vidare till tredje part, om inte lagen kräver det.

Personliga uppgifter är uppgifter som t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress, som är personliga för dig.

Personliga uppgifter sparas av oss endast i syfte att genomföra beställningar och leveransaviseringar i enlighet med §3 i Bundsdatenschutzgesetzes (dataskyddslagen) liksom för inhämtande, sparande och bearbetning av dina bedömningar av vårt partnerprogram eKomi Annan användning, t.ex. för reklamändamål är utesluten utan ditt uttryckliga medgivande. I den må vi använder uppgifter för ett ändamål som enligt dataskyddsrättsliga bestämmelser kräver ditt medgivande kommer vi alltid att be dig om det.

Slutligen lämnas dina uppgifter vidare till tredje person eller statlig myndighet enligt dataskyddslagen, endast om vi blir rättsligen förpliktade eller berättigade att göra det.

simplesurance sparar och använder automatiskt följande information från de protokolldata som din webbläsare överför:

  • IP-adress till din dator
  • Datum och tidpukt för serverförfrågan
  • Namn och URL för efterfrågade uppgifter
  • Referrer-URL (den sida du besökte innan du kom hit)
  • Browsertyp/ -version
  • Använt operativsystem

Insamlande och bearbetning sker för att möjliggöra stabila förbindelser för användare av våra sidor och garantera hållbar systemsäkerhet. IP-adressen används enbart vid angrepp på vår infrastruktur. Därutöver bearbetas uppgifterna i avpersonifierad form för statistiska ändamål.

Du kan alltid få information om omfång och ändamål för databearbetningen. Du kan begära den via ditt användarkonto eller via [email protected] Om du uttryckligen medgett att vi använder eller vidarebefordrar uppgifter, kan du alltid återkalla detta medgivande på [email protected] och begära meddelande om eventuella ytterligare mottagare. Dessutom kommer uppgifter att rättas, blockeras eller raderas om de inte är nödvändiga för att uppfylla avtalet eller om de måste sparas av rättsliga skäl.

Säkerhet vid online-köp – SSL-kryptering

Säkerheten för dina uppgifter är mycket viktig för oss. Därför använder vi marknadens mest kända överföringsteknik, SSL “Secure Socket Layer” (SSL 3.0-kryptering, nyckelutbyte RSA 2048 bit) för överföring av alla känsliga uppgifter, som beställningar, inloggning och liknande.

Innan dina online-uppgifter sänds in till oss krypteras de med detta förfarande. På så sätt kan ingen oönskad tredje part se dem!

Hur känner jag igen en SSL-kryptering?

Vid denna förbindelse visas en nyckelsymbol i din webbläsare för internet. Dessutom ändras URL-adressen från “http” till “https”. Med dessa upplysningar kan du utgå från att dina personliga uppgifter inte kan komma i någon tredje parts händer.

Säker betalning
Vid betalningen av din försäkring tar du inga risker. simplesurance överför dina kontaktuppgifter och den beställda försäkringen till partnern Stripe, PayPal eller PayCo i separata, särskilt krypterade formulär. Därefter leds du automatiskt vidare till partnerns säkerhets-server där du anger nödvändig betalningsinformation. Den angivna betalningsinformationen görs uteslutande till certifierade externa betalningsleverantörer. simplesurance sparar ingen betalningsinformation, som t.ex. kreditkorts- eller kontoinformation.

Cookies

För att göra besök på vår hemsida ännu mer användarvänliga, effektivare och säkrare och för att möjliggöra speciella funktioner använder vi på olika webb-sidor så kallade cookies. De är små textfiler som läggs in i din dator via webbläsaren. Vissa av de cookies vi använder raderas i slutet av besöket, alltså efter det att du stänger din webb-läsare (s.k. sessions-cookies). Andra cookies ligger kvar på din dator och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag att känna igen din dator vid nästa besök (beständiga cookies). Du kan ställa in din webbläsare så att den informerar dig när cookies läggs in och bestämma att endast acceptera cookies i vissa bestämda fall, eller att inte alls ta emot cookies. Om du inte tar emot cookies kan det hända att vår hemsida inte fungerar full ut. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Webbläsaren kan alltid konfigureras så att cookies hindras. Vi sparar inga personuppgifter i cookies (namn, adress etc.)

Spårningsuppgifter för marknadsförings- och optimeringsändamål

På vår hemsida samlas uppgifter för marknadsförings- och optimeringsändamål in med hjälp av ett spårningsverktyg. Av de insamlade uppgifterna skapas en pseudonym-användarprofil.

 

Cookie-inställningar

Cookie-inställningar

 

Google Analytics

Denna hemsida använder Google Analytics, en webb-analystjänst från Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder s.k. “cookies”, textfiler som sparas på din dator och möjliggör en analys av användningen av hemsidan genom dig. Informationen från cookies om din användning av denna webb-sida överförs i regel och sparas på en Google-server i USA. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webb-sida, kommer din IP-adress att förkortas av Google, inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och i sådana fall kommer den att kortas.
På uppdrag av dem som driver hemsidan använder Google informationen för att utvärdera användningen, sammanställa rapporter om webb-aktiviteter och för ytterligare tjänster som hör ihop med användningen av internet till webbtjänstleverantören. Den IP-adress som, inom ramen för Google Analytics, överförs från din webb-läsare kommer inte att sammanföras med andra uppgifter från Google.
Du kan ställa in din webbläsare så att den hindrar att cookies sparas, vi rekommenderar det dock inte eftersom det kan göra att vissa funktioner på hemsidan inte fungerar fullt ut. Du kan också förhindra användningen av uppgifter som genereras av sådana cookies för att följa din användning av webb-sidan (inkl. din IP-adress) av Google, liksom bearbetning av dessa uppgifter hos Google genom att ladda ner och installera följande plugin [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].
Vi använder Google Analytics med förlängningen – “anonymizeIP()“. På så sätt kommer de IP-adresser som samlas in av Google Analytics att kortas av. Dessa åtgärder ska förhingdra att Google kan sammanställa IP-adresser med personuppgifter.

Ändringar

Denna dataskyddsförklaring kan uppdateras vid olika tidpunkter. Du kan alltid se och skriva ut den på www.simplesurance.se. Ändringar som kräver medgivande från våra kunder kommer att träda i kraft, först när medgivandena är gjorda.

Kontaktuppgifter

När det gäller dataskyddsrättsliga uppgifter kan du alltid kontakta oss på:

simplesurance GmbH
Hallesches Ufer 60
DE-10963 Berlin

e-post: [email protected]
Telefon 20204020 (Kostnadsfritt | må – fr, 9.00 – 18.00)

Denna dataskyddsförklaring gäller från och med 2014-08-01.

Utskriftsversion

Ladda ner dataskyddsförklaring (PDF-dokument)*

*Obs!
För att visa dokumentet behöver du Adobe Acrobat Reader. Du kan ladda ner den gratis till din dator från följande länk.
Till Adobes nedladdnings-sajt